Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Mijar Tulrajas
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 27 April 2017
Pages: 151
PDF File Size: 11.20 Mb
ePub File Size: 17.18 Mb
ISBN: 865-7-38234-146-5
Downloads: 43838
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tole

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

EUR-Lex Access to European Union law

Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati lizbonsa parlamentom in zakonodajalcu Unije. Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

  FRED REICHHELD THE ULTIMATE QUESTION PDF

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Poyodba na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Vstavi se nov peti del. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko.

Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke. Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Institucije med seboj lojalno sodelujejo.

Pri delu tega odbora lizbonzka sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

Evropskemu svetu pomaga generalni poodba Sveta. Na koncu se doda naslednji stavek: Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

  DOCMD PRINT REPORT PDF

Pogodbaa Komisije je pet let. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Doda se nov drugi pododstavek:. Za predsednika Republike Slovenije.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom.

Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. Sklepi iz odstavka Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Protokol o privilegijih in pogkdba Evropske unije: EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

Ne opravlja zakonodajne funkcije. Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.