– 4. ZAGREB AUTO SHOW Međunarodni salon automobila, .. (izbor vozila/ motora Salona) Organizatori: Grad Zagreb i Zagrebački velesajam 4- taktni, 1 cilindar ccm 8,1 kW/11 KS 10,8 CVT čelični mm. Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe”. Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/70 Ks 4- taktni TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. O v o n a r o č ito v a ž i za s is te m e p a lje n ja, je r o tk a z iv a n je p a lje n ja p r ilik o m n e k o g p r e tic a n ja m o ž e im a ti fa ta ln e p o s le d ic e A u to r.

Author: Meztidal Goltilkis
Country: Mayotte
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 28 July 2014
Pages: 105
PDF File Size: 9.66 Mb
ePub File Size: 14.78 Mb
ISBN: 825-8-51217-251-8
Downloads: 63573
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoosar

Merenje broja obrtaja mohori 2. T ranzistor T2 im a ulogu otpornika R u kolu pobude generatora, koji m enja svoju vrednost u zavisnosti napona generatora. Zbog blokiranog T2 naraste napon na R8, koji se preko R5 prenosi na bazu TI, koja dalje 30 provodi i C2 se dalje puni.

K o n tak ti ne nagorevaju i razm elekgronika se ne m enja. Namotaj N3 dobija navoja CuL 0,3 mm sa odvodima posle i navojaka. Radi ovoga se instrum ent vezuje prem a sl. Napon osciluje oko vrednosti 14 V. Iz te grupe imamo npr. Za tranzistore uzimamo AD, ili AD Za generatore sa pobudom vezanom prem takgni si. About 2 years ago the clio was having problems with this constantly and was having no start problems quite often, i was regularly cleaning the sensor as it was getting covered in oil, it turned out that the oil was leaking through the air filter housing as the crankcase breather was blocked, when cleaning the throttle body i also cleaned automobil crankcase breather.

  LOOS ORNAMENTO Y DELITO PDF

For those of you who have this problem, the cause is the lambda probe! Razm ak kontakta ostaje isti kao kod ranijeg paljenja. M erenje napona 3. Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove. Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. Konvertor s transformatorom sa feritnim jezgrom — 2. Broj obrtaja 0— u minuti. Autkmobila odnos bobine treba da je 1: Aduro by Jens Kiilstofte machinimasound. Ova se frekvencija dobija iz obrasca: Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6.

Elektronika u Automobilu

Presek jezgra je 24X20 mm, sa visinom paketa 20 mm. Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari suplimentare cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina.

Nova knjiga sa ilustriranim opisom funkcije senzora i aktuatora motora kod novih vozila. Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine. I konvertorim a, m ikroprocesorom i izlaznim stepenim a. Report “Elektronika u Automobilu”. Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila.

P otreban je ton-generator, koji. Elektronski indikator o stanju akumulatora — 1. Tiristorsko paljenje — 1.

Sa sijalicam a za V im aju m anju term. Ovakvo tranzistorsko p aljenje prikazano je na si.

Zbog toga je uvedeno tzv. We need your help to maintenance this website. Broj navojaka za 1 volt: In this video i replicated the problems i had by simply unplugging the sensor, although it was a bit dirty, it was still working fine, when there was an oil leak the sensor used to get covered in muck.

  FLICKER FLASH BY JOAN BRANSFIELD GRAHAM PDF

U zavisnosti od tipa, PDI dajeili im pulsa po 1 litru prolaza benzina.

Napon generatora zbog toga opadne. U integrisanom kolu nalaze se dva takva elektronikq NI i N2. Dok stru ja iz C l prolazi kroz D4, blokira Ti. Inje signal od 10 Hz do 50 Hz. We need your help! It will turn over but won’t fire up. U tabeli 28 dati su podaci za konvertore izlazne snage 10, 20 i 50 W, za ulazne napone 6—12 V. P ri o tvaranju P dolazi do blokiranja T I i T2 i do trenutnog prekida stru je kroz p rim am i nam otaj bobine Np.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. Sometimes a Renault Clio may not start because of problems with its crankshaft position sensor. Elektronska regulacija napona — 4. Iz ovoga kola se. Sa T2 blokira i T3 i tako prek id automboila stru ju eksitacije u DF. T ransform ator je m otan na lim u kvaliteta IV, form at lim a br. Staber VW ilk K.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. The lambda probe it is elektronoka on the exhaust.